ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော် နိုင်ငံတော်သမ္မတရုံး အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ်၊ ၅၀ / ၂၀၂၀ လူမွဲခံယူခြင်းဆိုင်ရာဥပဒေအာဏာတည်သည့်နေ့ရက်သတ်မှတ်ခြင်း

Printer-friendly versionSend by email