ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော် နိုင်ငံတော်သမ္မတရုံး အမိန့်အမှတ်၊ ၄ /၂၀၁၉ ကချင်ပြည်နယ်ဝန်ကြီး ပြောင်းလဲတာဝန်ပေးခြင်း

Printer-friendly versionSend by email