နိုင်ငံတော်သမ္မတရုံး အမိန့်အမှတ်၊ ၁၃ / ၂၀၁၉ ပြစ်ဒဏ်လွတ်ငြိမ်းသက်သာခွင့်အမိန့်

Printer-friendly versionSend by email