ရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့

Printer-friendly versionSend by email

ရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့         

စဉ်

အမည်

ဝန်ကြီးဌာန

(၁)

ဒေါက်တာလင်းထွဋ်  

ဝန်ကြီးချုပ်

(၂)

ဗိုလ်မှူးကြီးလှဦး

လုံခြုံရေးနှင့် နယ်စပ်ရေးရာဝန်ကြီးဌာန

(၃)

ဦးစိုင်းလုံကျော်

စိုက်ပျိုးရေးနှင့် မွေးမြူရေးဝန်ကြီးဌာန

(၄)

ဦးခွန်ရဲထွေး

လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန

(၅)

ဒေါက်တာညီညီအောင်         

သယံဇာတနှင့် ပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းရေးဝန်ကြီးဌာန

(၆)

ဦးစိုင်းရှဲန်တစ်လုံ

လျှပ်စစ်၊ စွမ်းအင်နှင့် စက်မှုဝန်ကြီးဌာန

(၇)

ဦးစိုးညွန့်လွင်

စီမံကိန်းနှင့် စီးပွားရေးဝန်ကြီးဌာန

(၈)

ဒေါက်တာမျိုးထွန်း

လူမှုရေးဝန်ကြီးဌာန

(၉)

-

ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန

(၁၀)

ဦးစိုင်းစွံဆိုင်း

စည်ပင်သာယာရေးဝန်ကြီးဌာန

(၁၁)

ဒေါက်တာ အောင်သန်းမောင်

ဗမာတိုင်းရင်းသားလူမျိုးရေးရာဝန်ကြီးဌာန

(၁၂)

ဦးဇုတ်ဒေါင်

ကချင်တိုင်းရင်းသားလူမျိုးရေးရာဝန်ကြီးဌာန

(၁၃)

ဦးဂူဆာ

လီဆူတိုင်းရင်းသားလူမျိုးရေးရာဝန်ကြီးဌာန

(၁၄)

ဦးယောသပ်

လားဟူတိုင်းရင်းသားလူမျိုးရေးရာဝန်ကြီးဌာန

(၁၅)

ဦးအာဗေလှ   

အာခါတိုင်းရင်းသားလူမျိုးရေးရာဝန်ကြီးဌာန

(၁၆)

ဒေါက်တာထွန်းလှိုင်  

အင်းသားတိုင်းရင်းသားလူမျိုးရေးရာဝန်ကြီးဌာန

(၁၇)

ဦးခွန်အေးမောင်

ကယန်း (ခ) ပဒေါင်တိုင်းရင်းသားလူမျိုးရေးရာ ဝန်ကြီးဌာန

(၁၈)

ဦးတင်ဦး

ပြည်နယ်ဥပဒေချုပ်

(၁၉)

ဒေါ်နန်းဝိုဟိန်း

ပြည်နယ်စာရင်းစစ်ချုပ်

(၂၀)

ဦးအောင်သိန်း

ရှမ်းပြည်နယ်တရားလွှတ်တော် တရားသူကြီး

(၂၁)

ဒေါ်စန္ဒာအောင်

ရှမ်းပြည်နယ်တရားလွှတ်တော် တရားသူကြီး