ရခိုင်ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့

Printer-friendly versionSend by email

 

ရခိုင်ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့

စဉ်   

အမည်       

ဝန်ကြီးဌာန

(၁)

ဦးညီပု

ဝန်ကြီးချုပ်

(၂)

ဗိုလ်မှူးကြီးမင်းသန်း

လုံခြုံရေးနှင့် နယ်စပ်ရေးရာဝန်ကြီးဌာန

(၃)

ဦးကျော်အေးသိန်း    

ဘဏ္ဍာရေး၊ အခွန်၊ စီမံကိန်းနှင့် စီးပွားရေးဝန်ကြီးဌာန

(၄)

ဦးကျော်လွင်  

စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေး၊ သစ်တောနှင့် သတ္တုတွင်း ဝန်ကြီးဌာန   

(၅)

ဦးအောင်ကျော်ဇံ

လျှပ်စစ်၊ စက်မှုနှင့် လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန

(၆)

ဦးဝင်းမြင့်

စည်ပင်သာယာရေးဝန်ကြီးဌာန

(၇)

ဒေါက်တာချမ်းသာ

လူမှုရေးဝန်ကြီးဌာန

(၈)

ဦးပုန်ဘွေ

ချင်းတိုင်းရင်းသားလူမျိုးရေးရာဝန်ကြီးဌာန

(၉)

ဦးကျော်လှထွန်း

ပြည်နယ်ဥပဒေချုပ်

(၁၀)

ဒေါ်ယဉ်လှ

ပြည်နယ်စာရင်းစစ်ချုပ်

(၁၁)

ဒေါ်ဝါဝါထွန်း

ပြည်နယ်တရားသူကြီးချုပ်

(၁၂)

ဒေါ်နွယ်နွယ်ခိုင်

ဦးအောင်ထွန်းသိန်း

တရားလွှတ်တော် တရားသူကြီး

 

         

                   

 

 

 

 

-->