ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့

Printer-friendly versionSend by email

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့

စဉ်

အမည်

ဝန်ကြီးဌာန

(၁)

ဦးဖြိုးမင်းသိန်း

ဝန်ကြီးချုပ်

(၂)

ဗိုလ်မှူးကြီးဝင်းတင့်

လုံခြုံရေးနှင့် နယ်စပ်ရေးရာဝန်ကြီးဌာန

(၃)

ဦးရဲမင်းဦး

စီမံကိန်းနှင့် ဘဏ္ဍာရေး ဝန်ကြီးဌာန

(၄)

ဦးဟံထွန်း

စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေး၊ သစ်တောနှင့် စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာန

(၅)

ဒေါ်နီလာကျော်

လျှပ်စစ်၊ စက်မှုလက်မှုနှင့် လမ်းပန်း ဆက်သွယ်ရေး ဝန်ကြီးဌာန

(၆)

ဦးမောင်မောင်စိုး

စည်ပင်သာယာရေးဝန်ကြီးဌာန

(၇)

ဦးနိုင်ငံလင်း      

လူမှုရေး ဝန်ကြီးဌာန

(၈)

ဒေါ်ပန်းသဉ္ဇာမျိုး

ကရင်တိုင်းရင်းသားလူမျိုးရေးရာဝန်ကြီးဌာန

(၉)

ဦးဇော်အေးမောင်           

ရခိုင်တိုင်းရင်းသားလူမျိုးရေးရာဝန်ကြီးဌာန

(၁၀)

ဒေါ်မိုးမိုးစုကြည်

လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် လူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ်ဝန်ကြီးဌာန

(၁၁)

-

ပြည်နယ်ဥပဒေချုပ်

(၁၂)

ဒေါ်ခင်သန်းလှ

ပြည်နယ်စာရင်းစစ်ချုပ်

 (၁၃)

ဒေါ်ချိုမာလာ

တရားလွှတ်တော် တရားသူကြီး