နိုင်ငံတော်လုံခြုံရေး အဖွဲ့အစည်းများ၏ အသွင်သဏ္ဌာန်ဖြင့် ယူနီဖောင်းများ ဖန်တီးဝတ်စားဆင်ယင်ခြင်း မပြုကြရန် နှင့် ဝတ်ဆင်ကြောင်း တွေ့ရှိပါက တရားဥပဒေအရ အရေးယူဆောင်ရွက်သွားမည်

Printer-friendly versionSend by email

နိုင်ငံတော်လုံခြုံရေး အဖွဲ့အစည်းများ၏ အသွင်သဏ္ဌာန်ဖြင့် ယူနီဖောင်းများ ဖန်တီးဝတ်စားဆင်ယင်ခြင်း မပြုကြရန် င့် ဝတ်ဆင်ကြောင်း တွေ့ရိပါက တရားဥပဒေအရ အရေးယူဆောင်ရွက်သွားမည်

 

နိုင်ငံတော်အတွင်း ပုဂ္ဂလိကလုံခြုံရေးကုမ္ပဏီများနှင့် အသင်းအဖွဲ့များသည် နိုင်ငံတော်လုံခြုံရေး အဖွဲ့အစည်းများ၏ အသွင်သဏ္ဌာန်ဖြင့် ယူနီဖောင်းများ ဝတ်ဆင်အသုံးပြုလျက်ရှိကြောင်း သိရသည်။ လက်ရှိကျင့်သုံးလျက်ရှိသည့် ရာဇသတ်ကြီးဥပဒေပုဒ်မ ၁၇၁ အရ ပြည်သူ့ဝန်ထမ်းမဟုတ်သူ တစ်ဦးဦးသည် ပြည်သူ့ဝန်ထမ်းဖြစ်ကြောင်း သူတစ်ပါးမှ ယုံကြည်စေရန် ရည်ရွယ်၍ ဖြစ်စေ၊ ယုံကြည်စေမည်ကို သိလျက်နှင့်ဖြစ်စေ ပြည်သူ့ ဝန်ထမ်းတို့ ဝတ်ဆင်၊ ကိုင်ဆောင်သည့် အဝတ်တန်ဆာ၊ အမှတ်အသားနှင့် သဏ္ဌာန်တူသော အဝတ်တန်ဆာ၊ အမှတ်အသား တို့ကို ဝတ်ဆင်လျှင် သို့မဟုတ် ကိုင်ဆောင်လျှင် သုံးလထိ ထောင်ဒဏ်တစ်မျိုးမျိုးဖြစ်စေ၊ ကျပ် နှစ်သောင်းထိ ငွေဒဏ်ဖြစ်စေ ချမှတ်နိုင်ကြောင်း ပြဋ္ဌာန်းထားသည်။

 

ထို့အပြင် မြန်မာနိုင်ငံအစိုးရ လျှို့ဝှက်ချက် အက် ဥပဒေပုဒ်မ ၆၊ ပုဒ်မခွဲ (၁)၊ ပုဒ်မခွဲငယ် (က)အရ မည်သူမဆို ပိတ်ပင်တားမြစ်ထားသည့်နေရာသို့ ဝင်ရောက်ခွင့် ရလိုသော ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့် လည်းကောင်း၊ ဝင်ရောက်ခွင့် ရအောင် သူတစ်ပါးအား ကူညီလိုသော ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့် လည်းကောင်း၊ နိုင်ငံတော်လုံခြုံရေးကို ထိခိုက်လိုသော ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့် လည်းကောင်း၊ ဥပဒေနှင့်အညီ ခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲ တပ်မတော်၊ မြန်မာနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့၊ အခြား အရာထမ်း၊ အမှုထမ်းများနှင့် သက်ဆိုင်သည့် ဝတ်စုံကို ဖြစ်စေ၊ အဆိုပါဝတ်စုံနှင့် ပုံသဏ္ဌာန်တူသော ဝတ်စုံကို ဖြစ်စေ အသုံးပြုလျှင်၊ ဝတ်ဆင်လျှင် သို့မဟုတ် အဆိုပါ ဝတ်စုံအား အသုံးပြုခွင့်၊ ဝတ်ဆင်ခွင့်ရှိသည်ဟု မမှန်မကန် ပြောဆိုလျှင် ပုဒ်မ ၆၊ ပုဒ်မခွဲ (၃) အရ နှစ်နှစ်ထိ ထောင်ဒဏ်ဖြစ်စေ၊ ငွေဒဏ်ဖြစ်စေ၊ ဒဏ်နှစ်ရပ်လုံးဖြစ်စေ ချမှတ်ခြင်းခံရမည်ဟု ပြဋ္ဌာန်းထားရှိသည်။

 

သို့ဖြစ်၍ မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းရှိ ပုဂ္ဂလိကလုံခြုံရေး ကုမ္ပဏီများနှင့် အသင်းအဖွဲ့များသည် နိုင်ငံတော် လုံခြုံရေး အဖွဲ့အစည်းများ ဝတ်ဆင်အသုံးပြုသည့် ဝတ်စုံများ၊ အဆိုပါဝတ်စုံများနှင့် သဏ္ဌာန်တူသည့် ဝတ်စုံများကို ဖန်တီး ဝတ်စားဆင်ယင်ခြင်း မပြုကြပါရန်နှင့် ထိုသို့ ဝတ်ဆင်ကြောင်းတွေ့ရှိပါက တရားဥပဒေအရ အရေးယူ ဆောင်ရွက် သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း အသိပေးကြေညာအပ်ပါသည်။

ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာန