ချင်းပြည်နယ်အမျိုးသားအဆင့်နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲကြီးကြပ်မှုကော်မတီဖွဲ့စည်းခြင်း

Printer-friendly versionSend by email

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်

ပြည်ထောင်စုငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးမှုပူးတွဲကော်မတီ

ကြေညာချက်အမှတ်၊ ၃/၂၀၁၇

၁၃၇၈ ခုနှစ်၊ တပိုတွဲလပြည့်ကျော်   ၉  ရက်

(၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ ဖေဖော်ဝါရီလ     ၂၀    ရက်)

ချင်းပြည်နယ်အမျိုးသားအဆင့်နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲကြီးကြပ်မှုကော်မတီဖွဲ့စည်းခြင်း

၁။           နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲမူဘောင်ပါ နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲဆိုင်ရာ မူဝါဒများ၊ အမျိုးသားအဆင့် နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းလမ်းညွှန်များနှင့်အညီ လူမျိုးကိုအခြေခံသည့် အမျိုးသားအဆင့် နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲကို ချင်းပြည်နယ်တွင် ကျင်းပနိုင်ရေးအတွက် “ချင်းပြည်နယ်အမျိုးသားအဆင့် နိုင်ငံရေး ဆွေးနွေးပွဲကြီးကြပ်မှုကော်မတီ”ကိုအောက်ပါအတိုင်းဖွဲ့စည်းလိုက်ပါသည်-

(က)    ဒေါက်တာလှအောင်          (အစိုးရ)

( ခ)    ဗိုလ်မှူးကြီးသန်းနိုင်          (တပ်မတော်)        

( ဂ)    ဒေါ်နီရွှေလျန်း                 (လွှတ်တော်)         

(ဃ)    ဆလိုင်းထလာဟေး          (တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်)

( င)    ဆလိုင်းထက်နီ                (တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်)

( စ)    ပူးရာနင်း                        (တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်)

(ဆ)    ဦးဇိုဘွဲ                           (နိုင်ငံရေးပါတီ)

( ဇ)    ဒေါက်တာမှုထန်               (နိုင်ငံရေးပါတီ)

( ဈ)    ဦးခန့်ဘွန်း                      (နိုင်ငံရေးပါတီ)

၂။           ယင်းအမျိုးသားအဆင့် နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲကြီးကြပ်မှုကော်မတီသည် နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးမှု မူဘောင်ပါ ဤပူးတွဲကော်မတီက အတည်ပြုထားပြီးဖြစ်သော ပြဌာန်းချက်များ၊ သက်ဆိုင်ရာ လုပ်ငန်း လမ်းညွှန်များနှင့်အညီ အမျိုးသားအဆင့် နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲများအောင်မြင်စေရေး၊ စနစ်တကျရှိစေရေး၊ လုပ်ငန်း လမ်းညွှန်များနှင့်ညီညွတ်စေရေးတို့အတွက် ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်သွားရန်ဖြစ်ပါသည်။

အောင်ဆန်းစုကြည်                                                

ဥက္ကဌ                                                       

ပြည်ထောင်စုငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးမှုပူးတွဲကော်မတီ