ငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ ရန်ပုံငွေဆိုင်ရာ ပေါင်းစပ်ညှိနှိုင်းရေးအဖွဲ့ အစည်းအဝေး သဘောတူ ဆုံးဖြတ်ချက်များ

Printer-friendly versionSend by email

(၁)     အထူးကိစ္စရပ်အနေဖြင့် JCB ဖွဲ့စည်းမှုတွင် အစိုးရဘက်မှ (၁၀) ဦး (ဥက္ကဌ နှင့် အဖွဲ့ဝင် ၉ ဦး)၊ တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင် အဖွဲ့အစည်းများဘက်မှ (၁၀) ဦး ဖြင့် ပြင်ဆင်ဖွဲ့စည်းပြီး JCB လုပ်ငန်းလမ်းညွှန်တွင်လည်း ယင်းဖွဲ့စည်းမှုအတိုင်း ပြင်ဆင်ရန်၊

 

(၂)     အမျိုးသားပြန်လည်သင့်မြတ်ရေးနှင့် ငြိမ်းချမ်းရေးဗဟိုဌာန NRPC ၏ အဆိုပြု တင်ပြချက် အမေရိကန်ဒေါ်လာ (၂.၅) သန်းကို ခွင့်ပြုရန်၊

 

(၃)     ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှု ရပ်စဲရေးဆိုင်ရာ ပူးတွဲစောင့်ကြည့်ရေးကော်မတီ (JMC) အား UN Platform ဖြင့် ပံ့ပိုးကူညီခွင့်ပြုရန်၊ JMC အတွက် လိုအပ်ချက် အမေရိကန်ဒေါ်လာ (၆.၅) သန်းနှင့် JMC အတွက် ထောက်ပံ့ကူညီမှုများရှာဖွေရာတွင် Single Channel မထားဘဲ ဆောင်ရွက်ရန်၊

 

(၄)     NCA လက်မှတ်ရေးထိုးပြီးသော တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင် အဖွဲ့အစည်းများ၏ CT Office အတွက် လိုအပ်ချက် အမေရိကန်ဒေါ်လာ (၄.၇) သန်း ခွင့်ပြုရန်၊

 

(၅)     ငြိမ်းချမ်းရေးအထောက်အကူပြု ဖွံ့ဖြိုးရေးကဏ္ဍအတွက် ထောက်ပံ့ကူညီမှုများ ဆောင်ရွက် နိုင်ရန် အတွက် JCB မှ တာဝန်ယူဆောင်ရွက်ရန်၊ ဆောင်ရွက်မည့် အစီအစဉ်ကို နှစ်ဖက် ကိုယ်စားလှယ်များ အကြား ကြိုတင်ဆွေးနွေးပြီး JCB အစည်းအဝေးသို့ ပြန်လည်တင်ပြရန်၊

 

(၆)     အမျိုးသားအဆင့်နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲများ ကျင်းပပြုလုပ်ခြင်းအတွက် NRPC မှ ခွင့်ပြု ရန်ပုံငွေကို အမြင့်ဆုံး နှုန်းထားကျပ် သိန်း (၆၀၀) သတ်မှတ်ရန်၊ တိုင်းဒေသကြီးနှင့် ပြည်နယ်များတွင် အမျိုးသားအဆင့် နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲများ ကျင်းပရာ၌ တစ်နေရာနှင့်တစ်နေရာ အသုံးစရိတ် ရန်ပုံငွေပေါ် မူတည်၍ အဆင့်အတန်း ကွာဟမှုမရှိစေရေး အလေးထားဆောင်ရွက်ရန်။