လယ်ယာမြေနှင့်အခြားမြေများ သိမ်းဆည်းခြင်းခံရမှုများ ပြန်လည်စိစစ်ရေးဗဟိုကော်မတီ သတင်းထုတ်ပြန်

Printer-friendly versionSend by email

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရလယ်ယာမြေနှင့် အခြားမြေများ သိမ်းဆည်းခြင်းခံရမှုများ ပြန်လည်စိစစ်ရေးဗဟိုကော်မတီ

သတင်းထုတ်ပြန်ကြေညာချက်

( ၂ဝ၁၇ ခုနှစ်၊ ဧပြီလ ၁၂ ရက်)

(၁၃၇၈ ခုနှစ်၊ တန်ခူးလပြည့်ကျော် ၁ ရက်)

၁။ နိုင်ငံတော်အစိုးရသည် ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော်အတွင်းရှိ လယ်ယာမြေနှင့် အခြားမြေများသိမ်းဆည်းခြင်းခံရမှုကြောင့် ပြည်သူများ နစ်နာမှုမရှိစေရေးအတွက် မြေသိမ်းဆည်းမှု ပြဿနာများကို လျင်မြန်စွာ ဖြေရှင်းဆောင်ရွက်နိုင်ရန် ဒုတိယသမ္မတ(၂)မှ ဥက္ကဋ္ဌအဖြစ် ဦးဆောင်သော လယ်ယာမြေနှင့်အခြားမြေများ သိမ်းဆည်းခြင်းခံရမှုများ ပြန်လည်စိစစ်ရေး ဗဟိုကော်မတီအား နိုင်ငံတော်သမ္မတရုံးမှ ၅-၅-၂ဝ၁၆ ရက်စွဲပါ အမိန့်ကြော်ငြာ စာအမှတ် (၁၄/၂ဝ၁၆)ဖြင့် ဖွဲ့စည်း တာဝန်ပေးအပ်ခဲ့၍ ဗဟိုကော်မတီအနေ ဖြင့် နေပြည်တော်၊ တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ်၊ ခရိုင်၊ မြို့နယ်နှင့် ရပ်ကွက်/ ကျေးရွာအုပ်စု လယ်ယာမြေနှင့်အခြားမြေများ သိမ်းဆည်းခြင်းခံရမှုများ ပြန်လည်စိစစ်ရေး ကော်မတီအဆင့်ဆင့်ကိုဖွဲ့စည်းကာ သိမ်းဆည်းခြင်း ခံရသော မြေကိစ္စရပ်များအား ဖြေရှင်းဆောင်ရွက် လျက်ရှိပါသည်။

 

၂။ ကော်မတီအဆင့်ဆင့်တွင် ဌာနဆိုင်ရာများ၊ လယ်ယာလုပ်ငန်းဖြင့် အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်နေသော တောင်သူလယ်သမားရေးရာ လူမှုအဖွဲ့အစည်းများ၊ ဒေသခံပြည်သူများက ယုံကြည်လေးစားရသည့် ပြည်သူ့ကိုယ်စားလှယ်များကို ထည့်သွင်းဖွဲ့စည်းထားသည့်အပြင် ဒေသ အသီးသီး၌ မြေကိစ္စများဖြေရှင်းဆောင်ရွက်ရာတွင် ပွင့်လင်းမြင်သာမှုရှိစေရန်အတွက် ပြည်သူများ ရွေးကောက်တင်မြှောက်ထားသော လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များကိုပါ အဖွဲ့ဝင်များအဖြစ် ထည့်သွင်း ဖွဲ့စည်းထားပါသည်။

 

၃။ လယ်ယာမြေနှင့်အခြားမြေများ သိမ်းဆည်းခြင်းခံရမှုများ ပြန်လည်စိစစ်ရေးဗဟိုကော်မတီအနေဖြင့် မြေကိစ္စများ ဖြေရှင်းဆောင်ရွက်ရာတွင် အမြန်ဆုံးဖြေရှင်းဆောင်ရွက်ရန်အတွက် အောက်ပါမူဝါဒ၊ လုပ်ငန်းစဉ်များအား ချမှတ်၍အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်-

(က)    သိမ်းမြေများနှင့်စပ်လျဉ်း၍ မူဝါဒ(၅)ရပ်

(ခ)     တပ်မြေသိမ်းဆည်းမှုများနှင့် ပတ်သက်၍ မူဝါဒ(၃)ရပ်

(ဂ)     စွန့်လွှတ်မြေများ သက်ဆိုင်သူလက်ဝယ်အမြန်ဆုံးရောက်ရှိရေး လုပ်ငန်းစဉ်(၈)ရပ်

(ဃ)    သိမ်းဆည်းမြေများနှင့်စပ်လျဉ်း၍ စိစစ်ရန်အချက်(၆)ချက်

(င)     စွန့်လွှတ်ခြင်းမရှိသည့် သိမ်းဆည်းမြေများနှင့်စပ်လျဉ်း၍ စိစစ်ရန် အချက်(၇)ချက်

(စ)     စွန့်လွှတ်သည့်သိမ်းဆည်းမြေများနှင့်စပ်လျဉ်း၍ စိစစ်ရန် အချက်(၅)ချက်

(ဆ)    ကော်မတီအဆင့်ဆင့်မှ အလေးထားဆောင်ရွက်ရန် အချက်(၁၅)ချက်

 

၄။ လယ်ယာမြေနှင့်အခြားမြေများ သိမ်းဆည်းခြင်းခံရမှုများ ပြန်လည်စိစစ်ရေးဗဟိုကော်မတီ စတင်ဖွဲ့စည်းသည့် (၅/၂ဝ၁၆)မှ (၃/၂ဝ၁၇)အထိ တိုင်ကြားစာလက်ခံရရှိမှုနှင့် စိစစ်ဖြေရှင်း ဆောင်ရွက်မှု အခြေအနေမှာ ဖော်ပြပါဇယား ( ၁ )အတိုင်းဖြစ်ပါသည်-

၅။ လယ်ယာမြေနှင့်အခြားမြေများ သိမ်းဆည်းခြင်းခံရမှုများ ပြန်လည်စိစစ်ရေးဗဟိုကော်မတီသည် ယခင်အစိုးရလက်ထက် မြေအသုံးချမှုစီမံခန့်ခွဲ ရေးဗဟိုကော်မတီတွင် စိစစ်ရန်ကျန်ရှိနေသော မြေကိစ္စအမှုတွဲများအား ဆက်လက်ဖြေရှင်းဆောင်ရွက်လျက်ရှိပြီး (၃/၂ဝ၁၆) မှ (၃/၂ဝ၁၇)အထိ ဆက်လက်စိစစ်ဖြေရှင်းဆောင်ရွက်မှုအခြေအနေမှာ ဖော်ပြပါဇယား ( ၂ )အတိုင်း ဖြစ်ပါသည်-

၆။ လယ်ယာမြေနှင့်အခြားမြေများ သိမ်းဆည်းခြင်းခံရမှုများ ပြန်လည်စိစစ် ရေးဗဟိုကော်မတီသည် (၃/၂ဝ၁၆)မှ (၃/၂ဝ၁၇)အထိ တစ်နှစ်တာကာလအတွင်း စုစုပေါင်းတိုင်ကြားစာ ၂ဝ၇၅ မှုအား စိစစ်ဖြေရှင်းပေးခဲ့ပြီး ဆောင်ရွက် ပြီးစီးမှုအခြေအနေမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါသည်-

(က)    ယခင်လက်ကျန်အမှုတွဲများအား ဆက်လက်စိစစ်ဖြေရှင်းပြီးစီးမှု

          (၁)     ယခင်လက်ကျန်အမှုတွဲ ၆၇ဝ၇ မှု

          (၂)     ဆက်လက်ဖြေရှင်းပြီးစီးမှု ၁၈ဝ၆ မှု

          (၃)     စိစစ်ဆဲအမှု ၄၉ဝ၁ မှု

(ခ)     အသစ်ထပ်မံရောက်ရှိလာသော အမှုတွဲများအား စိစစ်ဖြေရှင်းပြီးစီးမှု

          (၁)     ရောက်ရှိအမှုတွဲ ၄၁၈၄ မှု

          (၂)     ဖြေရှင်းပြီးစီးမှု ၂၅၁ မှု

          (၃)     စိစစ်ဆဲအမှု ၃၉၃၃ မှု

(ဂ)     စုစုပေါင်းစိစစ်ဖြေရှင်းပြီးစီးမှု

          (၁)     စိစစ်ရမည့်အမှုပေါင်း ၁ဝ၈၉၁ မှု

          (၂)     ဖြေရှင်းပြီးစီးမှုပေါင်း ၂ဝ၅၇ မှု

          (၃)     စိစစ်ဆဲအမှု ၈၈၃၄ မှု

 

၇။ လယ်ယာမြေနှင့်အခြားမြေများ သိမ်းဆည်းခြင်းခံရမှုများ ပြန်လည်စိစစ်ရေးဗဟိုကော်မတီ လက်ထက်တွင် (၅/၂ဝ၁၆) မှ (၃/၂ဝ၁၇) အထိ နေပြည်တော်၊ တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ်အတွင်း သက်ဆိုင်ရာ ဝန်ကြီးဌာနများမှ အသုံးမပြုပိုလျှံ၍လည်းကောင်း၊ မူလပိုင်ရှင်များသို့ ပြန်လည်ပေးအပ်ရန် လည်းကောင်း၊ အခြားဝန်ကြီးဌာနသို့ လွှဲပြောင်းပေးရန်အတွက်လည်းကောင်း ပြန်လည်စွန့်လွှတ်မှုအပေါ် သက်ဆိုင်သူများထံသို့ လွှဲပြောင်းပေးအပ်မှု အခြေအနေမှာ ဖော်ပြပါဇယား (၃)အတိုင်းဖြစ်ပါသည်-

၈။ ၎င်းအပြင် ယခင်အစိုးရလက်ထက် မြေအသုံးချမှုစီမံခန့်ခွဲရေးဗဟို ကော်မတီသို့ ပြန်လည်အပ်နှံလာသော စွန့်လွှတ်မြေများအပေါ် သက်ဆိုင်သူများထံသို့ လွှဲပြောင်းပေးအပ်ပြီးစီးမှုနှင့် လွှဲပြောင်းပေးအပ်ရန်အတွက် ၃၁-၃-၂ဝ၁၇ ရက်နေ့အထိ ကျန်မြေစာရင်းမှာ ဖော်ပြပါဇယား (၄) အတိုင်းဖြစ်ပြီး အဆိုပါမြေများအား သက်ဆိုင်သူများထံသို့ ဆက်လက်လွှဲပြောင်းပေးရန်အတွက် စိစစ်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်-